Atzinums

Projekta ID
21-TA-594
Atzinuma sniedzējs
Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pieminekļu aģentūra"
Atzinums iesniegts
15.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Deleģēšanas līguma saīsināšana 3.3. punktā no 10 gadiem uz vienu gadu, kopā ar plānotā finansējuma neesamība 2023. un vēlākajos gados ir pretrunā ar Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu likuma garu, un nopietni traucē vajadzīgo ilgtermiņa plānošanu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Paliek spēkā Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūras ,,Rīgas pieminekļu aģentūra” iebildumi pret projekta 5. punktā noteikto finansēšanas kārtību, kad finansējuma apjoms nav zināms līdz kārtējā gada budžeta pieņemšanai. Tas nav labas pārvaldības paraugs un nav vēlams. Nopietnāki restaurācijas darbi prasa ilgāku sagatavošanos un saskaņošanas laiku bet 5. punkta kārtība neļaus tos īstenot nedrošā finansējuma dēļ.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
3. Rīkojuma anotācijā vēl arvien ir izmantoti novecojuši izvilkumi no agrākas aplēses par iespējamiem izdevumiem. Ņemot vērā Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu padomes ieteikumus, vajadzīgais finansējums ir aprēķināts:
Uzturēšanai katru gadu:                   EUR 389 040 (indeksējams katru gadu)
Papildus vienreizēji 2022. gadā:       EUR 208 000
Papildus vienreizēji 2023. gadā:       Nav vēl zināms.
Atjaunošana / restaurācija:               Vidēji EUR 550 000 gadā
 
Piedāvātā redakcija
-