Atzinums

Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, ievadiet saiti: https://survey.alchemer.com/s3/7625830/8063867ddcb5 Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Projekta ID
21-TA-244
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
28.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam manuāli aizpildīt arī 5.punkta apakšpunktus.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam 6.punkta pirmspēdējā rindkopā sniegt informāciju arī par pašvaldības budžeta līdzfinansējuma sadalījumu pa gadiem, ņemot vērā, ka šobrīd 6.punkta pirmspēdējā rindkopā norādītā indikatīvā informācija sadalījumā pa gadiem ir tikai ERAF finansējumam un nesniedz skaidrojumu par 2.3.apakšpunktā sniegto informāciju pilnā apmērā.
Piedāvātā redakcija
-