Atzinums

Projekta ID
22-TA-1884
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
17.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Plānošanas dokumenta konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam precizēt norādi uz projekta "Kultūras mantojuma satura digitalizācija – 2. kārta" īstenošanas termiņu (norādīts 2022. gada 31. decembris, tomēr atbilstoši ar VARAM saskaņotajai projekta "Kultūras mantojuma satura digitalizācija – 2. kārta" detalizētā apraksta aktuālajai redakcijai Projekta īstenošana ir 39 mēneši, tātad 2022.gada 15.decembris). 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Ņemot vērā projekta "Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)" tvēruma samazinājumu, lūdzam skaidrot un pamatot ar detalizētiem aprēķiniem plānoto uzturēšanas izmaksu saglabāšanu nemainīgā apjomā.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Plānošanas dokumenta konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam salāgot projekta rezultāta R12 "Izveidots Digitālā kultūras mantojuma kompetenču centrs" starpvērtību (2 gadi pēc projekta sākuma) ar saskaņotajā projekta detalizētajā aprakstā norādīto rādītāja vērtību. 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību
Priekšlikums
Ņemot vērā projekta "Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)" tvērumu, aicinām norādīt "Jā". 
Piedāvātā redakcija
-