Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
22-TA-1083
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
11.07.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka vienošanās par investīciju projekta īstenošanu noteiks pušu saistības investīciju projekta īstenošanā, ierosinām precizēt noteikumu projekta 36.punkta ievaddaļu, svītrojot regulējumu par to, ka vienošanās ietver informāciju.
Piedāvātā redakcija

36. Pēc Nozares ministrijas atzinuma saņemšanas par investīcijas projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 30. punktā noteiktajiem kvalitātes kritērijiem un ja uz finansējuma saņēmēju nav attiecināms neviens no šo noteikumu 31. punktā minētiem izslēgšanas kritērijiem, Atbalsta sniedzējs noslēdz vienošanos par investīcijas projekta īstenošanu ar finansējuma saņēmēju, kurā nosaka: