Atzinums

Projekta ID
21-TA-1290
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
22.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Noteikumu projekts paredz finansējuma atlikumu, ko finansējuma saņēmējs norādījis pārskatos par programmas īstenošanai izlietotajiem valsts budžeta līdzekļiem 2021.gadā, neveicot grozījumus 2021.gada finansēšanas līgumos, ieturēt no finansējuma saņēmējam paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem programmas īstenošanai no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 21.jūnijam. Nav saprotams, kā noteikumu projektā paredzētais attieksies uz valsts budžeta iestādēm, ņemot vērā, ka Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta ceturtā daļa nosaka, ka visas apropriācijas zaudē spēku saimnieciskā gada beigās. Līdz ar to lūdzam precizēt noteikumu projektu un/vai anotāciju.
 
Piedāvātā redakcija
-