Atzinums

Projekta ID
21-TA-1527
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
13.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 1.sadaļas 1.3.apakšpunktā ir norādīts, ka Ministru kabineta sēdes protokollēmuma 3.punkts nosaka lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu. Ministru kabineta noteikumu projekts tiks iesniegts Valsts kancelejā, pēc iepriekš minētā likumprojekta pieņemšanas Saeimā.
Lūdzam papildināt anotāciju ar plašāku informāciju, norādot par kuru likumprojektu šī informācija ir norādīta.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Saistībā ar noteikumu projektā paredzētajām izmaiņām ir jāveic izmaiņās Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmās, kas nodrošinās informācijas iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā un datu apmaiņu ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru.
Attiecīgi lūdzam papildināt 3.sadaļu ar informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta izmaksām.
Nepieciešamo izmaiņu veikšanai Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmās 2022.gadā no Finanšu ministrijas budžeta programmas 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana” ir nepieciešams finansējums 25 562,34 EUR apmērā, tai skaitā:
VID IS nosaukums                  Izmaksas cilvēkdienās (c/d)       Vienas c/d cena EUR        Izmaksas EUR ar PVN

Elektroniskās deklarēšanas                  12                                           490,05                               5 880,60
istēma (EDS)

Maksājumu administrēšanas                4,7                                           480,37                              2 257,74
nformācijas sistēma (MAIS)

Nodokļu informācijas sistēma (NIS)     38,4                                         453,75                               17 424,00

2022.gadā nepieciešamo izmaiņu veikšanai Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmās nepieciešamais finansējums tiks nodrošināts Finanšu ministrijas budžeta programmas 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana” piešķirtā finansējuma ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka Saeimas Juridiskais birojs uz likumprojekta "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā" (Nr.1255/Lp13) 2.lasījumu ir iesniedzis priekšlikumu, kas paredz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma pārejas noteikumu 18. punktā ietverto otro teikumu, kur ir paredzēts deleģējums Ministru kabinetam (noteikt kārtību un termiņus, kādos darba devējs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā ziņas par likuma 8.2 pantā minētajiem darba ņēmējiem), ietvert minētā likuma 8.2 pantā.
Tādējādi aicinām sekot līdzi, vai Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija atbalstīs minēto priekšlikumu un attiecīgi izvērtēt, vai nebūs nepieciešams precizēt MK noteikumu Nr.827 izdošanas pamatojuma norādi, papildinot to ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 8.2 pantu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 4. panta devītā daļa ir izslēgta no Mikrouzņēmumu nodokļa likuma ar 2020.gada 26.novembra likumu "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā", kas stājās spēkā no 2021.gada 1.janvāra.
Ņemot vērā minēto, aicinām izvērtēt, vai Ministru kabineta noteikumu Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 827) izdošanas pamatojumā ir nepieciešams norādīt Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 4. panta devīto daļu.
Piedāvātā redakcija
-