Atzinums

Projekta ID
23-TA-2941
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
19.02.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 1.4.sadaļā norādīto informāciju, cita starpā norādot uz informatīvajā ziņojumā "Par tiešās valsts pārvaldes iestāžu biroja telpu optimizācijas iespējām Rīgā" apskatītajām nekustamo īpašumu Elizabetes ielā 2, Rīgā, Kronvalda bulvārī 6, Rīgā, un Republikas laukumā 2, Rīgā, attīstības iespējām un to piemērotību valsts biroja telpu izveidošanai un attiecīgi doto uzdevumu izstrādāt konceptuālo ziņojumu par valsts tiešās pārvaldes iestāžu biroja telpu optimizācijas iespējām, kurā būs iekļaujami konkrēti risinājumi minēto nekustamo īpašumu (nepieciešamības gadījumā izskatot arī citu valsts vai valsts kapitālsabiedrību nekustamo īpašumu) pielāgošanai valsts tiešās pārvaldes biroja telpu izvietošanai.
Ņemot vērā, ka Ministru kabineta konceptuālais ziņojums ir izstrādes stadijā, nebūtu korekti norādīt uz vēl Ministru kabinetā neizskatītā konceptuālā ziņojumā ietvertiem VNĪ priekšlikumiem attiecībā uz konkrētu nekustamo īpašumu optimizācijas iespējām un to pielāgošanu valsts tiešās pārvaldes iestāžu biroja telpām. 
Vienlaikus vēršam uzmanību, ka neatkarīgi no tā, kurus nekustamos īpašumus paredzēts pielāgot valsts pārvaldes biroja telpu izveidošanai, VNĪ izteiktā piedāvājuma valsts biroja telpu optimizācijas mērķis ir kopumā samazināt valsts iestāžu resursu patēriņu, izvietojot iestādes vienkopus lielākos modernos biroju centros, rezultātā samazinot to patreiz lietotās platības, atjaunojot valsts ēkas un uzlabojot to energoefektivitāti.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Konceptuāli neiebilstot pret šī punkta turpmāku virzīšanu, vēršam uzmanību uz to, ka VAS “Latvijas Loto” gadījumā pastāv liels risks šī rādītāja izpildei sakarā ar uzņēmuma straujo apgrozījuma pieaugumu un attīstību kopumā, tai skaitā darbinieku skaita pieaugumu, saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamo autoparku, u.c., turklāt jāņem vērā, ka 2021. gadā bija būtisks enerģijas patēriņa ietaupījums sakarā ar COVID ierobežojumiem un attālināto darbu, kas vairs nav attiecināms uz 2024. gadu.
Priekšlikums attiecībā uz valsts kapitālsabiedrībām nenoteikt šo samazinājumu kā obligātu, un noteikt, ka veicot enerģijas patēriņa samazinājuma aprēķinu ir jāņem vērā objektīvās kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības izmaiņas, kuru rezultātā kopējam enerģijas patēriņam var būt arī palielinājums objektīvu iemeslu dēļ (darbības paplašināšana, strauja attīstība, u.c.).
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā 2024.gadā VAS "Valsts nekustamie īpašumi" plānoto attīstības projekta „Ēku kompleksa apkures sistēmas pārbūves darbi Smilšu ielā 1, Rīgā” īstenošanu aicinām papildināt protokollēmuma projektu ar nosacījumu, ka elektroenerģijas patēriņš, kas paredzēts īslaicīgu darbu veikšanai, nav ietverams noteiktajā enerģijas patēriņa samazinājuma procentā, jo ēkas remontdarbu laikā enerģijas patēriņš pieaugs, tomēr pieaugums būs īslaicīgs un ilgtermiņā nodrošinās daudz lielāku ietekmi uz ēkas energoefektivitātes paaugstināšanos. 
Piedāvātā redakcija
Noteikt nozaru ministrijām savā resorā (ministrijas, padotības iestādes, kapitālsabiedrības) no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim samazināt kopējo enerģijas patēriņu (siltumenerģija, elektroenerģija, naftas produkti (degviela, kurināmais), dabasgāze) par 1,9 % (neietverot īslaicīgu energoresursu patēriņa pieaugumu par ilgtermiņa energoefektivitāti paaugstinošo pasākumu īstenošanas nodrošināšanu), salīdzinot ar 2021. gadu.