Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 2024. gada 31.maijā laika posmā no plkst. 00.00 līdz plkst. 02.00 tiks veikti plānoti LVRTC infrastruktūras uzturēšanas darbi. To laikā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Projekta ID
23-TA-2246
Atzinuma sniedzējs
Klimata un enerģētikas ministrija
Atzinums iesniegts
29.11.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam svītrot Ministru kabineta noteikumu projekta 3.punktu (ar kuru paredzēts izteikt MK 20.09.2022. noteikumu Nr.594  26.punktu jaunā redakcijā), minēto finansējumu piešķirot citām šīs atbalsta programmas ietvaros plānotajām aktivitātēm, vai pilnveidot grozījumu minētajā punktā, nodrošinot demarkāciju starp citām atbalsta programmām, kuru ietvaros plānots piešķirt finansējumu komersantiem elektromobiļu iegādei.

Argumentācija
1) Šā gada 13.jūlijā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 396 “Modernizācijas fonda darbības kārtības noteikumi un daudzgadu darbības programma”.
2) Noteikumu Nr.396 12. punkts nosaka trīs prioritāros atbalsta virzienus Modernizācijas fonda finansējuma izmantošanā Latvijā laika posmā no 2023. līdz 2027. gadam. Pirmais no tiem ir: “bezemisiju transportlīdzekļu iegādes veicināšana un atbilstošas infrastruktūras izveide vai modernizēšana pašvaldībām (tajā skaitā pašvaldību kapitālsabiedrībām), valsts tiešās pārvaldes iestādēm, kā arī komersantiem, kuri savā saimnieciskajā darbībā izmanto to īpašumā esošus vismaz piecus transportlīdzekļus vai kuri nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumus”.
3) Klimata un enerģētikas ministrija šī gada februārī Eiropas Investīciju bankai (EIB) iesniedza investīciju priekšlikumu “Energoefektivitātes paaugstināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai”, lai saņemtu Latvijai pieejamo Modernizācijas fonda finansējumu konkrēta konkursa finansēšanai 5 milj. eiro apmērā.
4) Investīciju priekšlikums tika saskaņots ar iesaistītajām ministrijām, tajā skaitā Ekonomikas ministriju, un biedrību “Auto Asociācija”, tajā skaitā nodrošinot demarkāciju ar Ekonomikas minsitrijas izstrādāto atbalsta programmu (MK noteikumiem Nr. 594).
5) Pēc EIB un Eiropas Komisijas izvērtējuma un pozitīva lēmuma, Latvijai šī konkursa īstenošanai tika piešķirti un jūnijā ieskaitīti (Valsts kasē atvērtajā pamatbudžeta ieņēmumu kontā) 5 milj. eiro.
6) Klimata un enerģētikas ministrija ir sagatavojusi un šonedēļ plāno nodod publiskai apspriešanai TAP Ministru kabineta noteikumu projektu “Modernizācijas fonda finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai" nolikums”, ar kuru ir plānots sniegt atbalstu komersantiem elektromobiļu iegādei 4.milj. eiro apmērā, tajā skaitā nodrošinot demarkāciju ar Ekonomikas ministrijas šobrīd spēka esošo izstrādāto atbalsta programmu (MK noteikumiem Nr.594).
Piedāvātā redakcija
-