Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
21-TA-1123
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
24.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Iebildums
Lūdzam papildināt anotācijas 1.1.sadaļas apakšpunktu “Apraksts” ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. un 25.pantu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Iebildums
Lūdzam precizēt anotācijas 1.1.sadaļas apakšpunktā “Izstrādes pamatojums” norādīto informāciju, jo patreizējā redakcijā norādīts tikai šāds teksts “Tiesību akts/Ministru Prezidenta rezolūcija”.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam precizēt anotācijas 1.3.sadaļas apakšpunktā “Risinājuma apraksts” un 3.sadaļas 6.2.apakšpunktā “Detalizēts izdevumu aprēķins” norādīto informāciju par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozījums Ministru kabineta 2021.gada 11.janvāra rīkojumā Nr.13 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” (turpmāk – MK rīkojuma projekts), ar kuru tiek samazināts slimības palīdzības pabalstam par laikposmu no 2021.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam piešķirtais finansējums, ņemot vērā, ka minētais MK rīkojuma projekts ir izskatīts un atbalstīts Ministru kabineta 16.11.2021. sēdē (Ministru kabineta rīkojums Nr.848 (prot. Nr.75 49.§)).
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Anotācijas 3.sadaļas 6.2.punktā “Detalizēts izdevumu aprēķins” norādīts, ka, lai nodrošinātu vecāku pabalsta turpinājuma izmaksu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (turpmāk – VSAA) 2022.gadā nepieciešams finansējums informācijas sistēmu pielāgošanai 3 303 euro apmērā, savukārt rīkojuma projekts paredz finansējumu vecāku pabalsta turpinājumam laikposmā no 2021.gada 11.oktobra līdz 15.novembrim. Tādejādi nav saprotams VSAA nepieciešamais finansējums 2022.gadā saistībā ar rīkojuma projektā paredzēto, līdz ar to nepieciešams attiecīgi precizēt anotācijā norādīto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-