Atzinums

Projekta ID
21-TA-319
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
04.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Anotācijas 3.sadaļā “Cita informācija” ir norādīts, ka likumprojekta normu izpildei Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei ir nepieciešams papildu finansējums, par kuru detalizēts aprēķins un pamatojums tiks norādīts likumprojekta “Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā” anotācijā, bet nav norādīts finansējuma avots. Ņemot vērā, ka nav atbalstāma tādu likumprojektu pieņemšana, kuru īstenošanai nav nodrošināts finansējums, uzskatām, ka iesaistītajām institūcijām likumprojekta normu izpilde jānodrošina tām piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros, kas ir norādīts arī anotācijas 7.sadaļā, un lūdzam šādu informāciju norādīt anotācijas 3.sadaļā.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt vārdus "divdesmit piektajai" ar skaitli "25."
Piedāvātā redakcija
-
3.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt vārdu "divdesmit" aizstāt ar skaitli "20"
Piedāvātā redakcija
-
4.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Lūdzam vārdu "piecpadsmit" aizstāt ar skaitli "15"
Piedāvātā redakcija
-