Atzinums

Projekta ID
24-TA-371
Atzinuma sniedzējs
SIA “UZVARA-LAUKS”
Atzinums iesniegts
20.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam pārskatīt MK noteikumu grozījumu projektu un lauksaimniekiem saglabāt iespēju saņemt atbalstu par precīzo šķidrmēslu iestrādi, precīzo minerālmēslu izkliedi un precīzo augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu
Piedāvātā redakcija
-