Atzinums

Projekta ID
22-TA-654
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Darba devēju konfederācija
Atzinums iesniegts
22.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
1. Latvijas Darba devēju konfederācija iebilst pret projekta tālāku virzību, kā arī pret saskaņošanas termiņu 22.09, jo  23.09. ir plānota EM un Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" tikšanās ar uzņēmējiem 

2. LDDK aicina Ekonomikas ministriju ņemt vērā, ka šobrīd nav īstais brīdis publiskās pārvaldes pakalpojumiem celt cenu
Augstu vērtējam Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs"darbību, bet, ja publiskā pārvalde izliek pienākumu regulārai akreditācijai, vienlaicīgi ar cenu celšanu vajadzētu izvērtēt akreditācijas patieso nepieciešamību un tās biežumu, kas ir noteikta kā obligāta; tad tas būtu vieglāk saprotams un pieņemams.
Ja publiskā pārvalde šobrīd veic savu atalgojumu reformu, kas ietekmē arī ekspertu atalgojumu, uzņēmējiem nav pieņemams, ka atalgojumu palielinājums notiek, tikai palielinot cenu par pakalpojumu, kas ir jāmaksā uzņēmējiem.
LDDK aicina meklēt papildus finansējumu avotu, ja ir nepieciešams novērst riskus akreditācijas procesu noritē un starptautiskā atzīšanā. Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" kvalitatīva darbība ir nepieciešama atbilstības novērtēšanas institūcijām un uzņēmējiem, arī veicinot to konkurētspēju un eksportspēju, tāpēc aicinām nodrošināt Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" administratīvo kapacitāti līdzīgi kā ar dažādām ANM programmām tiek nodrošināta, piemēram, LIAA kapacitāte.

3 LDDK atkārtoti uzsver, ka plānotais akreditācijas izmaksu pieaugums:
ir paredzēts pārāk straujš, un pārāk īsā laika periodā;
atspoguļosies uz akreditēto institūciju pakalpojumu izmaksām, kas negatīvi ietekmēs gan Latvijā akreditēto institūciju, gan arī to klientu starptautisko konkurētspēju;
ignorē ekonomiskās un ģeopolitiskās norises, uzliekot atbilstības novērtēšanas uzņēmumiem papildus slogu laikā, kad tie cieš no energoresursu cenu paaugstināšanās, inflācijas, Krievijai un Baltkrievijai noteiktajām sankcijām, un atbilstības novērtēšanas tirgus novājināšanās minēto apstākļu rezultātā.
Piedāvātā redakcija
-