Atzinums

Projekta ID
23-TA-2941
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
05.12.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Attiecībā uz informatīvo ziņojumu:

1. 4. lpp. pie iemesliem, kāpēc tika iesniegti nekvalitatīvi dati - 3.punkts - iztrūkst burts "T". 
2. 8.lpp. 4.rindkopa lietots termins  "dienests", bet minētais nav attiecināms tikai uz dienestu (Valsts probācijas dienestu), bet arī citām iestādēm. 

Naftas produktu patēriņa samazināšanu, galvenokārt, iespaidojusi dienesta transportlīdzekļu skaita samazināšana, maršrutu plānošana ar kopbraukšanu, degvielas patēriņa uzraudzības sistēmas ieviešana, attālinātais darbs un klātienes sanāksmju aizstāšana ar attālinātajām sanāksmēm. Vairāki resori iegādājušies vai nomā bezemisiju vai mazemisiju transportlīdzekļus. Papildus veiktie pasākumi ir sabiedriskā transporta biļešu iegāde vai mikro mobilitātes transportlīdzekļu nomas apmaksa darbiniekiem.
 
Piedāvātā redakcija
1. "iesniegtos patēriņa datus..."
2. "Naftas produktu patēriņa samazināšanu, galvenokārt, iespaidojusi transportlīdzekļu skaita samazināšana iestādēs, maršrutu plānošana ar kopbraukšanu...."

 
2.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Lūdzu precizēt vārdu salikumu "samazināt kopējo enerģijas ietaupījumu", pretējā gadījumā "ietaupījuma samazināšana",  nozīmē patērēt vairāk.
Piedāvātā redakcija
-
3.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Attiecībā uz protokola lēmuma projekta 6.punktu:

 Nav skaidra vārda "darbības" jēga šajā teikumā, tāpēc, lai dokuments būtu nepārprotams, lūdzam precizēt 6.punkta redakciju.
Piedāvātā redakcija
6. Visām nozaru ministrijām un valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi” nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz 2024. gada 31. decembrim veikt nozaru ministriju resoru ēku, kura ir ministriju, to padotības iestāžu un kapitālsabiedrību īpašumā vai valdījumā ēku energosertifikāciju, lai varētu efektīvi izvērtēt ēkas, kurās ir lielākais enerģijas patēriņš, un konstatēt vismazāk energoefektīvākās ēkas un telpas. un darbības.