Atzinums

Projekta ID
21-TA-971
Atzinuma sniedzējs
Izglītības un zinātnes ministrija
Atzinums iesniegts
17.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 9.panta trešajā daļā noteiktajam, atbalsta sniedzējs uzrauga atbalsta programmas, individuālā atbalsta projektus un ad-hoc atbalsta projektus to ieviešanas laikā un pēc atbalsta programmu, individuālā atbalsta un ad-hoc atbalsta projektu īstenošanas, nodrošinot komercdarbības atbalsta nosacījumu ievērošanu. Ņemot vērā, ka Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5580 īpašuma tiesības uz valsts nekustamo īpašumu Akadēmijas laukumā 1, Rīgā,  pirmreizēji ir nostiprinātas valstij Latvijas zinātņu akadēmijas (turpmāk – LZA) personā, kā potenciālais atbalsta sniedzējs komercdarbības atbalsta iestāšanās gadījumā ir Finanšu ministrija kā valsts nekustamo īpašumu pārvaldnieks, jo Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija) nekustamo īpašumu nav nodevusi LZA, kā tas būtu līdzīgos gadījumos saistībā ar augstākās izglītības iestādēm, kur ministrija darbojas kā nosacījumu izpildes uzraugs.
Ministrija piekrīt rīkojuma projekta tālākai virzībai, ja rīkojuma projekta 7.punktā tiek noteikts, ka nekustamā īpašuma amortizācijas periodā rīkojuma 6.punktā minēto nosacījumu ikgadēju uzraudzību nodrošinās Finanšu ministrija un attiecīgi tiek precizēta anotācija.  
 
Piedāvātā redakcija
Finanšu ministrijai nekustamā īpašuma amortizācijas periodā nodrošināt rīkojuma 6.punktā minēto nosacījumu ikgadēju uzraudzību.
2.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lai Ministru kabinets pieņemot lēmumu gūtu pārliecību par LZA spēju nodrošināt nekustamā īpašuma uzturēšanu, attīstīšanu un komercdarbības atbalsta kontroles nosacījumu ievērošanu, tiesību akta projektam nepieciešams pievienot LZA redzējumu un aprēķinus par finansējuma avotiem un to apmēru, ņemot vērā rīkojuma projekta 3.2.apakšpunktā noteikto aizliegumu.
Vienlaikus ministrija norāda, ka rīkojuma projektam jāpievieno LZA apliecinājums par apņemšanos nodrošināt komercdarbības atbalsta kontroles regulējuma nosacījumus un aprēķinos balstītu pamatojumu šādai prognozei.

 
Piedāvātā redakcija
-