Atzinums

Projekta ID
23-TA-1142
Atzinuma sniedzējs
Valsts kanceleja
Atzinums iesniegts
24.05.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Atkārtoti vēršama uzmanība, ka veidot cenrādī pakalpojumu pozīcijas, kuras ietver izdevumus atlīdzībai, bet noteiktā mēnešalga ir attiecīgās mēnešalgas skalas minimuma intervāls konkrētajam kalenārajam gadam, ir virzība uz normatīvisma paplielināšanu, jo mainoties atalgojuma skalai no 01.01.2024. konkrētā pakalpojuma izmaksas būs jāpārskata, lai attiecīgi mēnešalgas apmērs atbilstu algu skalas jaunā gada (2024.g.) attiecīgās mēnešalgu grupas minimuma intervālam. Mainoties bāzes algai, konkrētās mēnešalgu grupas minimuma intervāls 2024.gadā ir par 6% lielāks nekā attiecīgās mēnešalgu grupas minimuma intervāls 2023.gadā. 

 
Piedāvātā redakcija
-