Atzinums

Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, ievadiet saiti: https://survey.alchemer.com/s3/7625830/8063867ddcb5 Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Projekta ID
22-TA-210
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
21.07.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Iebilstam pret Rīkojuma projekta 2.1. punktā un Ziņojuma 2.2. sadaļas 10. lapā pausto ideju kapitālsabiedrību pārvaldības politiku nostiprināt vidēja termiņa politikas plānošanas dokumentā, kas saskaņots ar politisko ciklu un valdības darbības periodu.
Norādām, ka politiskais cikls Latvijā ir 4 gadi, izņēmuma gadījumos tas var būt pat īsāks. Tieslietu ministrijas ieskatā piesaistīt kapitālsabiedrību pārvaldības politiku tik īsam un nenoteiktam rādītājam kā politiskajam ciklam nav lietderīgi, jo tik relatīvi bieža kapitālsabiedrību pārvaldības politikas pārskatīšana un pārizstrāde lieki apgrūtinātu ne tikai politikas izstrādātāju, bet arī Ministru kabinetu, un negatīvi atsauktos uz pašām valsts kapitālsabiedrībām, kurām šāda nenoteiktība var negatīvi ietekmēt to darbību un mērķu sasniegšanu. Valsts kapitālsabiedrību darbībai un attīstībai ir jābūt ar ilgtermiņa redzējumu, lai kapitālsabiedrība varētu plānot un organizēt savu darbību, attīstību, finanšu un citus resursus ilgtermiņa mērķu sasniegšanai. Taču sasaiste ar politisko ciklu nenodrošina šāda veida stabilitāti, jo politiskais cikls un tā virzītās prioritātes ir neprognozējams, jo gan valdības, gan pie varas esošie politiskie spēki var mainīties gana strauji, līdzi nesot arī būtiskas izmaiņas politiskajā kursā un attīstības virzienos, kas savukārt var būtiski ietekmēt valsts kapitālsabiedrību darbību un attīstību. Tāpat ziņojumā norādīts, ka “ne starptautiskas vienošanās, ne vadlīnijas nenosaka pienākumu piesaistīt VKS pārvaldības politikas plānošanu politiskajam ciklam”, un “piesaiste politiskajam ciklam potenciāli nodrošina, ka prioritātes VKS attīstībai akcentē tas politiskais spēks, kurš guvis lielāko valsts iedzīvotāju (suverēna) atbalstu.” Tieslietu ministrijas ieskatā šādi ziņojumā paustie secinājumi jau vien norāda uz to, ka kapitālsabiedrību pārvaldības politiku sasaiste ar politisko ciklu nav īsti pamatota, un, mainoties politiskajam spēkam, var kardināli atšķirties prioritātes, ko katrs politiskais spēks vēlas noteikt attiecībā uz valsts kapitālsabiedrībām.
Tāpat ziņojumā norādīts, ka “Ņemot vērā, ka Valdības deklarācijā un Rīcības plānā iekļautajiem risinājumiem nepiemīt individuāla (uz kapitālsabiedrību tieši attiecināma) tiesību akta raksturs, iespējama valdības maiņa neradīs nozīmīgus riskus kapitālsabiedrību darbības turpinātībai. Konkrētus tiesību aktus apstiprināšanai turpinās virzīt līdzšinējā tiesību aktu izstrādes kārtībā un izskatīs aktuālajā valdības sastāvā.” Arī šāds skaidrojums liek secināt, ka kapitālsabiedrību pārvaldības politiku saskaņošana ar politisko ciklu neradīs būtiskas izmaiņas, jo konkrētus tiesību aktus turpinās virzīt apstiprināšanai līdzšinējā kārtībā, un arī tas liek apšaubīt saskaņošanas ar politisko ciklu nepieciešamību.
 
 
Piedāvātā redakcija
-