Atzinums

Projekta ID
21-TA-1084
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
10.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka izmaiņas mērķdotācijas sadalījumā pa pašvaldībām ir veiktas administratīvi teritoriālās reformas kontekstā attiecībā uz Satversmes tiesas spriedumiem, izmaiņas mērķdotācijas sadalījumā starp pašvaldībām ir veicamas tikai 2021.gada otrajam pusgadam.
Piedāvātā redakcija
Par mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2021.gada jūlijam - decembrim. 
2.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka izmaiņas mērķdotācijas sadalījumā pa pašvaldībām ir veiktas administratīvi teritoriālās reformas kontekstā attiecībā uz Satversmes tiesas spriedumiem, izmaiņas mērķdotācijas sadalījumā starp pašvaldībām ir veicamas tikai 2021.gada otrajam pusgadam.
Pamatojoties uz minēto pielikumā ir svītrojama pirmā pusgada sadaļa. Vienlaikus precizējams pielikuma nosaukums atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 10.pielikuma nosaukumam, norādot laika periodu no jūlija līdz decembrim.
Papildus nepieciešmas  svītrot pielikuma II sadaļas rindu "Pavisam kopā".
 
Piedāvātā redakcija
Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2021.gadam” 3.panta trešo daļu apstiprināt mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2021.gada jūlijam - decembrim (pielikums).
 
3.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka izmaiņas mērķdotācijas sadalījumā pa pašvaldībām ir veiktas administratīvi teritoriālās reformas kontekstā attiecībā uz Satversmes tiesas spriedumiem Saeimas Budžeta un finanšu(nodokļu) komisijas atļauja nav nepieciešama, līdz ar to rīkojuma projekta 2.punkts ir svītrojams.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Iebildums
Ņemot vērā, ka izmaiņas mērķdotācijas sadalījumā pa pašvaldībām ir veiktas administratīvi teritoriālās reformas kontekstā attiecībā uz Satversmes tiesas spriedumiem, izmaiņas mērķdotācijas sadalījumā starp pašvaldībām ir veicamas tikai 2021.gada otrajam pusgadam. Ņemot vērā minēto lūdzam precizēt rīkojuma projekta nosaukumu, atbilstoši piedāvātajai redakcijai pie rīkojuma projekta.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūgums anotācijas 1.3. sadaļā precizēt apakšsadaļu "Problēmas apraksts" atbilstoši piedāvātajai redakcijai.
Piedāvātā redakcija
Veidojot likuma „Par valsts budžetu 2021.gadam” 3.panta pirmās daļas 4.punktā paredzētajā likuma „Par valsts budžetu 2021.gadam” 10.pielikumā valsts budžeta mērķdotācijas aprēķinus māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2021.gadam, tika ņemta vērā situācija pēc Administratīvi teritoriālās reformas ieviešanas no 2021.gada 1.jūlija (Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (2020.gada 10.jūnija redakcijā) pielikumā noteiktais administratīvās teritorijas un to administratīvos centru iedalījums). Tomēr paralēli administratīvi teritoriālās reformas ieviešanai, konkrētu pašvaldību apvienošana tika izskatīta Latvijas Republikas Satversmes tiesā. Ar Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2021.gada 12.marta spriedumu Skultes pagasts netiek pievienots Saulkrastu novadam , Savukārt ar Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2021.gada 28.maija spriedumu Varakļānu novads netiek pievienots Rēzeknes novadam,  Līdz ar to nepieciešams precizēt mērķdotāciju sadalījumu 2021.gada 2.pusgadam iepriekš minētajām pašvaldībām.
 
6.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūgums anotācijas 1.3.sadaļā precizēt apakšsadaļā "Risinājuma apraksts " norādīto summu 2004 euro apmērā, kas samazināta Rēzeknes novadam un piešķirta Varakļānu novadam, jo saskaņā ar rīkojuma pielikumu Varakļānu novadam norādīta mērķdotācijas summa 802 euro apmērā.
 
Piedāvātā redakcija
-