Atzinums

Projekta ID
21-TA-1407
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
26.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Nepieciešams precizēt anotācijas 3.sadaļas 6.punktā “Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins” iekļauto pēdējo teikumu, svītrojot vārdus “jaunu gultu,”, jo atbilstoši rīkojuma projekta 1.punktam paredzēts atbalstīt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 192 865 euro apmērā un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Slimnīca “Ģintermuiža”” pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 26 502 euro apmērā, medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādei.
 
Piedāvātā redakcija
-