Atzinums

Projekta ID
21-TA-575
Atzinuma sniedzējs
Labklājības ministrija
Atzinums iesniegts
30.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
8.2. Cita informācija
Priekšlikums
Lūdzam papildināt 8.2. sadaļu atbilstoši Labklājības ministrijas Ieteikumiem tiesību akta projekta anotācijas 8.sadaļas aizpildīšanai (https://www.lm.gov.lv/lv/metodiskie-materiali ).
piemēram:
7.2.1. pasākumam ir netieša ietekme uz horizontālo principu "Vienlīdzīgas iespējas". Nodrošinot profesionālo pilnveidi un tālākizglītību sociālās atstumtības riskam pakļautajiem izglītojamiem, t.sk. personām ar invaliditāti un jauniešiem ieslodzījuma vietās, veiktie grozījumi noteikumos veicinās vienlīdzīgas iespējas un sociālo iekļaušanu sociālās atstumtības grupām.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
8.1.10. uz dzimumu līdztiesību
Priekšlikums
Lūdzam aizpildīt tiesību akta projekta 8.sadaļu atbilstoši tiesību akta projekta anotācijas vadlīnijām (https://tai.mk.gov.lv/anotacija) un Labklājības ministrijas vadlīnijām horizontālā principa īstenošanai un uzraudzībai 2021-2027 (LM Ieteikumi tiesību akta projekta anotācijas 8.sadaļas aizpildīšanai (https://www.lm.gov.lv/lv/metodiskie-materiali ).
 
Piedāvātā redakcija
-