Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
21-TA-1788
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pilsoniskā alianse
Atzinums iesniegts
27.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka informatīvajā ziņojumā norādīts, ka atsevišķi pasākumi ir saistīti ar nevalstisko sektoru, uzskatām, ka starpinstitūciju darba grupā jāiesaista arī nevalstiskā sektora pārstāvis.
Nevalstiskā sektora pārstāvja dalību ir iespējams nodrošināt ar Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes starpniecību.
Kārtība, kādā Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome deleģē pārstāvjus (t.sk. kritērijiem) dalībai dažādos sadarbības un uzraudzības mehānismos: https://www.mk.gov.lv/lv/media/9615/download 
Piedāvātā redakcija
-