Atzinums

Projekta ID
23-TA-824
Atzinuma sniedzējs
Iekšlietu ministrija
Atzinums iesniegts
28.06.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Informatīvā ziņojuma tabulas ”Uzdevumu kopsavilkums” 3.6.uzdevumam ”Neatliekamās medicīniskās palīdzības digitālā transformācija” kā līdzatbildīgā institūcija noteikta Iekšlietu ministrija. Vēršam uzmanību uz to, ka informatīvajā ziņojumā (zemstvītras 92.atsauce) minēts, ka ”ERAF projektā Nr.2.2.1.1/17/I/024 ”Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei”, kuru vada un ievieš Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, izstrādāta platforma digitalizētai zvanu pieņemšanai un informācijas nodošanai operatīvajiem dienestiem”. Ņemot vērā minēto, lūdzam tabulas ”Uzdevumu kopsavilkums” 3.6.uzdevumam atbilstošajā ailē ”Līdzatbildīgā institūcija” iestādes nosaukuma saīsinājumu ”IEM” aizstāt ar vārdiem ”Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs”.
 
Piedāvātā redakcija
-