Atzinums

Projekta ID
21-TA-685
Atzinuma sniedzējs
Pārresoru koordinācijas centrs
Atzinums iesniegts
22.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums

Lūdzu papildināt Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikuma 5. punktu ar Pārresoru koordinācijas centru.  Pamatojums: Pārresoru koordinācijas centram ir pienākums stratēģiski uzraudzīt NAP2027 rīcības virziena "Saliedētība" īstenošanas gaitu.
Piedāvātā redakcija
-