Atzinums

Projekta ID
24-TA-481
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Darba devēju konfederācija
Atzinums iesniegts
16.04.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Latvijas Darba devēju konfederācija (turpmāk - LDDK) ir iepazinusies ar Veselības ministrijas precizēto konceptuālā ziņojuma projektu "Par slimnīcu tīkla attīstību" (turpmāk - Ziņojums) un konceptuāli atbalsta Ziņojumu, taču iebilst pret nevienlīdzīgu attieksmi pret ārstniecības iestādēm, kas izpaužas iezīmēta vienreizēja un ikgadēja maksājuma veidā slimnīcām par digitalizācijas izdevumu kompensēšanu.

Prasības par izmeklējumu un ārsta slēdzienu nodošanu uz e-veselību visām ārstniecības iestādēm ir identiskas. Tāpēc ir nepieciešams nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visām ārstniecības iestādēm, jo piedāvātajā redakcijā segt papildus izmaksas digitalizācijas izdevumu kompensēšanai (ārpus tarifu pārskatīšanas) ir paredzēts tikai daļai ārstniecības iestāžu (slimnīcām).

Ziņojumā tas pamatots ar sekojošo:
"​2023.gada 12.decembrī tika apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu"[1], kas nosaka ārstniecības iestādēm no 2024.gada 1.janvāra sniegt laboratorisko izmeklējumu rezultātu datus E-veselībai. Tādējādi slimnīcām ir jānodrošina risinājumi E-veselības datu integrācijai ar savām informācijas sistēmām, lai no 2024.gada 1.janvāra nodrošinātu normatīvo aktu prasību izpildi. Tomēr nākas secināt, ka šo prasību izpilde slimnīcām ir saistīta ar papildu un iepriekš neparedzētiem finansiāliem ieguldījumiem no ārstniecības iestāžu puses.
Lai segtu slimnīcām izmaksas, kas saistītas ar datu integrācijas pilnveidošanu un nodošanu E-veselībai, ir plānots:
1) vienreizējs digitalizācijas maksājums;
2) ikgadējs digitalizācijas maksājums.
Katrai slimnīcai gan vienreizējais digitalizācijas maksājums, gan ikgadējais digitalizācijas maksājums aprēķināts atbilstoši sniegto pakalpojumu apjomam, digitalizācijas izmaksas paredzot proporcionāli finansējumam, kas tiek maksāts par sniegtajiem pakalpojumiem."

Jāatzīmē, ka laboratoriskos izmeklējumus (apmēram 80% no visiem izmeklējumiem) tieši nodrošina privātās ambulatorās ārstniecības iestādes, turklāt tās  daļai arī no slimnīcām to nodrošina kā ārpakalpojumu. Minētais ne tikai norāda uz nevienlīdzīgu attieksmi no valsts puses pret pakalpojumu sniedzējiem, bet arī nepieņemamu attieksmi tajā, ka izdevumus kompensēs arī tai iestādei, kura to nodrošina ar ārpakalpojuma palīdzību (rezultātu nodošanu uz e-veselību nodrošina ārpakalpojuma sniedzējs). Turklāt digitalizācijas risinājumi slimnīcās tiks izmantoti ne tikai stacionārajiem pakalpojumiem, bet visiem, t.sk. arī ambulatorajiem pakalpojumiem. Daudzas slimnīcas, līdzīgi kā ambulatorās iestādes digitālos pakalpojumus nomā ārpakalpojumā, kā rezultātā slimnīcām to apmaksās valsts, taču ambulatorajām iestādēm pašām to vajadzēs segt, neraugoties, ka abas sniedz valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus par valsts noteiktām cenām, kurās ir iekļauta arī digitalizācijas komponente.
Piedāvātā redakcija
-