Atzinums

Projekta ID
21-TA-1508
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
18.05.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
137. Pirms būvvalde izdod būvatļauju, būvinspektors pārbauda būvniecības ieceres realizācijas vietu, lai pārliecinātos, ka tur nav veikta patvaļīga būvniecība.
Iebildums
Iebilstam pilnīgai noteikumu 137.punkta svītrošanai. Izziņā pamatojums iebilduma vērā ņemšanai argumentēts, atsaucoties uz Būvniecības likuma 18.panta trešo daļu, kas nosaka, ka būvinspektoram, veicot būvniecības kontroli, ir tiesības apskatīt un pārbaudīt būvi un būvlaukumu būvdarbu laikā, taču tas neuzliek pienākumu būvinspektoram apsekot būvniecības ieceres realizācijas vietu. Lūdzam saglabāt prasību būvinspektoram pārbaudīt, vai nav veikta patvaļīga būvniecība pirms būvatļaujas izsniegšanas, un noteikt gadījumus, kad tas ir obligāts pienākums un kad to var veikt riskos balstītā izvērtējumā.
 
Piedāvātā redakcija
-