Atzinums

Projekta ID
22-TA-3084
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
27.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Priekšlikums
Izziņas 1. punktā ir norādīts, ka iebildums par lūgumu skaidrot noteikumu projekta anotācijā, kā noteikumu projekta 2. un 3. punktā ietvertie grozījumi ietekmēs MK noteikumu Nr. 481 sākotnēji paredzētā mērķa sasniegšanu, ir ņemts vērā un anotācijas 1.2. sadaļa ir precizēta, tomēr atbilstoši precizējumi anotācijas 1.2. sadaļā nav veikti. Līdz ar to atkārtoti lūdzam attiecīgi papildināt anotāciju un/vai precizēt izziņas 1. punktu, kā arī 9. punktu, norādot, kurā anotācijas sadaļā atbilstošā informācija ir iekļauta. Vēršam uzmanību, ka izziņas 9. punktā iekļautais skaidrojums sniedz informāciju par MK noteikumu Nr. 481 sākotnēji paredzēto mērķi un pieejamo finansējumu, kā arī MK noteikumu Nr. 481 grozījumu ietekmi uz finansējuma pieejamību, bet neatspoguļo noteikumu projekta 2. un 3. punktā ietverto grozījumu ietekmi uz MK noteikumu Nr. 481 sākotnēji paredzētā mērķa sasniegšanu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Uzturam iepriekš izteikto priekšlikumu: Ņemot vērā, ka nedz noteikumu projekta anotācijā, nedz sākotnēji apstiprināto MK noteikumu Nr. 481 anotācijā nav iekļauta informācija par atbalsta programmas būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai sasniedzamajiem rādītājiem un rezultātiem, tādējādi nav iespējams gūt priekšstatu par atbalsta programmas reālajiem ieguvumiem, kā piemēram, projektu ietvaros veikto energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas rezultātā plānotais enerģijas ietaupījums, izmaksu ietaupījums vai tml., uzturam iepriekš izteikto lūgumu noteikumu projekta anotācijā iekļaut atbalsta programmas sasniedzamos rādītājus un rezultātus, kā arī aktuālo informāciju par sasniegto progresu līdz šim brīdim. Vienlaikus lūdzam noteikumu projekta anotācijā skaidrot, kā MK noteikumu Nr. 481 grozījumi ietekmēs atbalsta programmas plānoto rādītāju un rezultātu sasniegšanu. Atzīmējam, ka noteikumu projekta anotācijas 1.3. sadaļā papildinātā informācija, uz ko dota atsauce izziņas 2. punktā, attiecas uz finansējuma apguvi. Vēršam uzmanību, ka izziņas 11. punktā minētais programmas rādītāju novērtējums saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešo un ceturto daļu, kuru Ekonomikas ministrija atbilstoši noteikumu projektam pievienotā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3. punktam apņēmusies iesniegt mēneša laikā pēc noteikumu projekta izskatīšanas Ministru kabineta sēdē, neparedz ietvert informāciju par tādiem atbalsta programmas sasniedzamajiem rādītājiem, kas dod priekšstatu par atbalsta programmas reālajiem ieguvumiem, kā piemēram, projektu ietvaros veikto energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas rezultātā plānotais enerģijas ietaupījums, izmaksu ietaupījums vai tml.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Uzturam iepriekš izteikto lūgumu papildināt noteikumu projekta anotāciju ar informāciju par finansējuma apmēru, kuru no MK noteikumu Nr. 481 ietvaros pieejamā kopējā finansējuma provizoriski plānots izlietot noteikumu projekta 2. un 3. punktā paredzētajiem atbalsta pasākumiem. Izziņas 3. punktā ir norādīts, ka lūgums ir ņemts vērā un anotācijas 1.3. sadaļa ir precizēta, taču minētā informācijas anotācijas 1.3. sadaļā nav iekļauta. Vēršam uzmanību, ka izziņas 10. punktā sniegtā norāde, ka informācija iekļauta anotācijas pēdējā rindkopā, nav korekta, jo attiecīgā rindkopa sniedz informāciju par MK noteikumu Nr. 481 sākotnēji paredzēto mērķi un pieejamo finansējumu, kā arī MK noteikumu Nr. 481 grozījumu ietekmi uz finansējuma pieejamību un tajā nav iekļauta informācija atbilstoši priekšlikuma saturam.
Piedāvātā redakcija
-