Atzinums

Projekta ID
22-TA-2505
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
01.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Anotācijas 1.sadaļas 1.6.apakšsadaļā “Cita informācija” norādīts, ka likumprojektam ir ietekme uz budžetu - valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas bezdarbam un pensijai - 2023.gadā 130 645 euro apmērā, 2024.gadā 299 715 euro apmērā, 2025.gadā 468 785 euro apmērā, 2026.gadā 637 855 euro apmērā, 2027.gadā 806 925 euro apmērā, 2028.gadā 975 995 euro apmērā, detalizēti aprēķini un finansiālā ietekme ir iekļauta likumprojekta “Valsts aizsardzības dienesta likums” anotācijā kopējā informācijā par finanšu pieprasījumu.
Ņemot vērā, ka likumprojekta “Valsts aizsardzības dienesta likums” anotācijas 3.sadaļā netiek norādīta ietekme uz valsts budžetu saistībā ar apdrošināšanas iemaksām apdrošināšanai pret bezdarbu un pensiju apdrošināšanai un katra konkrētā likumprojekta ietekmei uz valsts budžetu jābūt atspoguļotai tā anotācijā, aizpildāma anotācijas 3.sadaļa, sniedzot nepieciešamā finansējuma detalizētus aprēķinus un informāciju par finansējuma avotu un norādot ministriju, kuras budžetā tiks plānots minētais finansējums. 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Priekšlikums
Anotācijas 1.sadaļas apakšsadaļā “Problēmas apraksts” norādīts: “Likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (turpmāk – likums) 6.panta ceturtā daļa nosaka, kuras personas  papildus šā panta pirmajā daļā minētajām personām ir pakļautas apdrošināšanai pret bezdarbu, savukārt  6.panta piektā daļa nosaka, kuras personas ir pakļautas pensiju apdrošināšanai.”.
Ņemot vērā, ka likuma 6.panta ceturtā daļa nosaka, kuras personas  papildus šā panta pirmajā daļā minētajām personām ir pakļautas pensiju apdrošināšanai, savukārt  6.panta piektā daļa nosaka, kuras personas ir pakļautas apdrošināšanai pret bezdarbu, lūdzam precizēt anotācijā sniegto informāciju atbilstoši likumā paredzētajam.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 27.janvāra noteikumiem Nr.49 “Labklājības ministrijas nolikums” Labklājības ministrija izstrādā valsts politiku sociālās apdrošināšanas jomā, uzskatām, ka būtisks ir Labklājības ministrijas viedoklis par likumprojektu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
4.1. Saistītie tiesību aktu projekti
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 4.1.1.apakšpunktu norādot, ka minētais likumprojekts tiek virzīts kopā ar likumprojektu “Valsts aizsardzības dienesta likums”.
Piedāvātā redakcija
-