Atzinums

Projekta ID
23-TA-824
Atzinuma sniedzējs
Ekonomikas ministrija
Atzinums iesniegts
11.07.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam izmantot vienotu RIS3 jomu lietojumu, precizējot [331] rindkopas RIS3 jomu uzskaitījumu (viedā enerģētika) atbilstoši [327] rindkopā minētajām RIS3 jomām (viedā enerģētika un mobilitāte).
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Priekšlikums

Ņemot vērā, ka Nacionālo industriālo pamatnostādņu ietvaros 2021-2027 gadam RIS3 jomas jau ir definētas, aicinām precizēt [327] rindkopā teksta labojumus atbilstoši piedāvātajai redakcijai.
Piedāvātā redakcija
[327] Izvirzītas piecas zināšanu ietilpīgas jomas, kas ir noteiktas Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā (RIS3): 1) zināšanu ietilpīga bioekonomika; 2) biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija; 3) fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas; 4) viedā enerģētika un mobilitāte; 5) informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Pamatnostādnēs tiek konstatēts, ka biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija (turpmāk – Biomedicīna) ir Latvijai nozīmīga starptautiski atpazīstama un konkurētspējīga pētniecības joma ar bagātām tradīcijām, augstu zinātnisko izcilību un inovācijas potenciālu. Tematiski šīs jomas pētījumi Latvijā aptver gan tradicionālo augstas kvalitātes bioloģisko pētniecību, gan klīnisko izpēti, gan pieaugošā apmērā digitalizēto veselības aprūpi.
3.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Aicinām precizēt Informatīvā ziņojuma 8 lapaspusē izmantotā termina “Ekosistēma” definīciju, izvairoties no vārdu savienojuma “kaut kas” lietojuma un, lai nerastos ekosistēmas termina interpretācijas iespējas, nodrošinot skaidru definīcijas nozīmi.
Piedāvātā redakcija
Ekosistēma – modernais, paplašinātais lietojums, ar ko tiek apzīmēta interešu grupa (piemēram, uzņēmumu tīkls), ko uzskata par līdzīgu ekosistēmai, jo īpaši tā sarežģīto savstarpēji atkarīgo daļu dēļ.