Atzinums

Projekta ID
21-TA-575
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
29.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Noteikumu projekta 22.13.6 apakšpunktā norādīts, ka projekta tiešās īstenošanas izmaksas ietver noteiktas izmaksu pozīcijas, kas radušās uz pakalpojuma (uzņēmuma līguma) pamata. Lūdzam skaidrot, vai iepriekš minētie līgumu termini noteikumu projektā tiek lietoti kā sinonīmi, vai tiem ir atšķirīgs tvērums. Atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām, normatīvajā aktā nelieto sinonīmus un vienu lietu konsekventi sauc vienā un tajā pašā vārdā. Tāpat atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām, termins ir jālieto vienā nozīmē, un tas nav aizstājams ar sinonīmiem. Pamatojoties uz iepriekš minēto, lūdzam skaidrot jēdziena "pakalpojuma līgums" tvērumu vai arī svītrot noteikumu projekta 22.13.6 apakšpunktā vārdu "pakalpojuma" un pieturzīmi iekavas.
 
Piedāvātā redakcija
22.13.6 uzņēmuma līguma izmaksas par karjeras konsultantu, psihologu, psihoterapeitu, atkarību profilakses speciālistu, narkologu, psihiatru, juristu, finanšu speciālistu vai citu speciālistu pakalpojumiem šo noteikumu 18.2.18. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;