Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
23-TA-908
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija
Atzinums iesniegts
19.05.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Neatbalsta ZM iecerētos grozījumus noteikumos, kas tiek papildināti ar 52.5. apakšpunktu, nosakot, ka putnkopības un cūkkopības nozares lauku saimniecībām, īstenojot projektu atbilstoši noteikumu 35. punktā minētajam, maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs tiek palielināts no 2 000 000  līdz 4 000 000 euro.
Aicinām daļu no atlikušā finansējuma putnkopības vai cūkkopības nozarei, tas ir  6 000 000 euro novirzīt apakšpasākumam “4.2.Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”, ja ieguldījumi paredzēti energoefektivitātē un atjaunojamos resursos, kā arī paredz eksportspējas palielināšanu.
Vēršam uzmanību, ka attiecināmo izmaksu griesti 4 000 000 miljoni nav pat Latvijas lielākajām kooperatīvajām sabiedrībām, kā arī lauksaimnieku aploksnei maksimālās attiecināmās izmaksas tiek saglabātas 2 000 000 euro apmērā.
Piedāvātā redakcija
-