Atzinums

Projekta ID
22-TA-3841
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
31.05.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt iespēju papildināt rīkojuma projekta dokumentāciju ar informāciju, ka projekts tiks īstenots esošo nodarbināto resursu ietvaros. Vēršam uzmanību, ka darbinieku štata vietu palielināšana nonāk pretrunā ar Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi” 5. pielikumā iekļauto apliecinājumu, ka projekta īstenotāja rīcībā ir pietiekami cilvēkresursi un finanšu līdzekļi projekta īstenošanai un īstenošanas uzraudzībai. Turklāt jaunu darbinieku piesaistīšana vēl vairāk palielina projekta uzturēšanas izmaksas. Nepieciešamības gadījumā lūdzam sniegt papildu pamatojumu nodarbināto štata palielināšanai. 

 
Piedāvātā redakcija
-