Atzinums

Projekta ID
23-TA-261
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
Atzinums iesniegts
08.03.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Šeit ir vajadzīgs sociālo partneru precizējums iekļaujot arī, piemēram Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrību PRO, kas ir viena no lielākajām privātā sektora strādājošo arodbiedrībām un ir zinoša darba tirgus digitālās transformācijas, nodarbinātības inovācijās, koplīgumu slēgšanā un cienīga darba standartu veidošanā Latvijā.  Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO rosina veidot prasmju fondus uz koplīguma pamata, kas ir vienos no svarīgākajiem Cilvēkkapitāla attīstības padomes uzdevumiem. Jaunas prasmes veido jaunas darba vietas un ir pamats attīstībai zināšanu ekonomikā.
Ir jāpārskata nolikums par NTSP un jākoriģē atbilstoši mūsdienu realitātei un SDO konvencijai Nr. 144. proti, ka no arodbiedrību puses piedalās visas arodbiedrības, kas atbalsta Latvijas cilvēkkapitāla attīstīšanu, ieskaitot Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrību PRO, kura ir uzkrājusi zināšanas par platformu ekonomiku, attālināto nodarbinātību, prasmju pilnveidi u.c. Sadarbībā un iekļaujošā vidē ir spēks.
Kara Ukrainā, pandēmijas Covid-19 raisītās pārmaiņas, digitālā transformācija un klimata izmaiņu ietekme skar teju ikvienu iedzīvotāju Latvijā. Pārmaiņas skar cilvēkus, uzņēmumus, nozares, organizācijas, procesus un vidi. Nodarbinātajiem kā lielākajai sabiedrības ekonomiski aktīvajai sabiedrības daļai ir nepieciešama taisnīga un saprotama aizsardzība. Tāpēc ir svarīgi pieaicināt visas lielākās Latvijas arodbiedrības, ieskaitot Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrību PRO.

 
Piedāvātā redakcija
2.2. konsultējoties ar sociālajiem partneriem, proti, lielākajām Latvijas arodbiedrībām un darba devēju organizācijām un citām nevalstiskajām organizācijām, noteikt cilvēkkapitāla attīstības stratēģiskos mērķus un rīcības virzienus minēto mērķu sasniegšanai, sagatavojot priekšlikumus par atbalsta pasākumiem cilvēkkapitāla attīstīšanai, kā arī veikt uzraudzību par paveikto izvirzīto mērķu sasniegšanā;