Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID
22-TA-3813
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
20.03.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Uzturam izteikto iebildumu, ka no projekta pieteikuma (pases) un anotācijas jābūt skaidram, kā Valsts vides dienests (turpmāk-VVD) nodrošina, ka investīcijas projekta ietvaros komercdarbības atbalsts nav plānots un netiks sniegts. Šobrīd sniegtā informācija nesatur izvērtējumu un pamatojumu, kāpēc tiek uzskatīts, ka projekts ir saistīts, piemēram, ar kādu VVD funkciju, t.sk. nav atsauču uz nolikumu vai citu normatīvo aktu, kur šāda valsts funkcija, kam sistēma būtu nepieciešama, tiktu minēta. No sniegtās informācijas nav iespējams izsekot, vai pamata labumu no sistēmas negūst tikai saimnieciskās darbības veicēji - atkritumu apsaimniekotāji. Ja sistēma nepieciešama atkritumu apsaimniekotājiem un saistīta ar to saimnieciskās darbības uzlabošanu, tas ir komercdarbības atbalsts tiem (tostarp atbalsts ir selektīvs, jo attiecas uz konkrētu nozari).
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Anotācijas 3.sadaļas 6.punktā attiecībā uz uzturēšanas izmaksām norādīts, ka papildu finansējums tiks pieprasīts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, bet vienlaikus arī norādīts, ka esošā APUS uzturēšanas izmaksas tiks novirzītas VVD APUS uzturēšanai un papildus uzturēšanas izmaksas nebūs nepieciešamas. Lūdzam novērst pretrunu un norādīt finansējuma apmēru, kāds šobrīd ir plānots VARAM budžetā esošā APUS uzturēšanai un kas tiks novirzīts jaunā APUS uzturēšanai.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Atkārtoti lūdzam anotācijas 3.sadaļā skaidrot PVN aprēķinu, jo šobrīd precizētā PVN summa ir aprēķināta no kopējā AF finansējuma 1 800 000 euro apmērā, kurā ir iekļautas arī atlīdzības izmaksas, kurām PVN nepiemēro. Attiecīgi lūdzam veikt precizējumus anotācijas 3.sadaļā, Ministru kabineta rīkojuma 1.punktā un projekta pasē, vienlaikus precizējot arī kopējo projekta finansējuma apmēru.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam precizēt anotācijas 3.sadaļas 1.-5.punktos norādīto finansējuma sadalījumu pa gadiem, lai tas atbilstu 6.punktā norādītajai informācijai.
Piedāvātā redakcija
-