Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
22-TA-1064
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
08.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt pamatnostādņu projekta 5. pielikumu, pie katra pamatnostādņu projekta uzdevuma iekļaujot atsauci uz konkrētu Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam pasākumu, no kura paredzēts finansējums, lai būtu pilnībā izsekojama informācija.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta 4.2.7.pasāsākuma nosaukumu atbilstoši pamatnostādņu projektam.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta 5.pielikuma 4.1.3.pasākumu, svītrojot 2029.gadam valsts pamatfunkciju īstenošanai norādīto finansējumu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūdzam pamatnostādņu projekta 6.pielikumā 2.4. un 4.1.pasākumam salāgot norādīto finansējumu ar pamatnostādņu projekta 5.pielikumu.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka pamatnostādņu projekts izstrādāts līdz 2027.gadam, tad uzskatām, ka pamatojums informācijas nenorādīšanai nevar būt plāns, kas ir izstrādāts periodam līdz 2023.gadam. Attiecīgi lūdzam pamatnostādņu 5.pielikumā 4.4.2.uzdevumam “Atbalsta pasākuma remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators” pilnveidošana” norādīt pasākumam plānoto finansējumu, kas ir  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžetā 2022.gadam un turpmāk ik gadu 643 529 euro apmērā.
Piedāvātā redakcija
-