Atzinums

Projekta ID
21-TA-367
Atzinuma sniedzējs
Labklājības ministrija
Atzinums iesniegts
04.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Ar Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumiem Nr.544 tika veikti grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.805 "Prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas un invaliditāti apliecinoša dokumenta izsniegšanas noteikumi". Ar minētajiem grozījumiem tika precizēts atzinuma par medicīniskajām indikācijām speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai nosaukums. Nosaukums saturēja vārdus "vieglā automobiļa iegādei", kas bija saglabājies no padomju perioda, kaut arī tiesības uz transportlīdzekļa iegādi personai nesniedz, tādējādi bija klaji maldinošs un tika svītrots.
Ņemot vērā minēto, lūdzam pielikuma 9.punktā vārdus "Speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādes" aizstāt ar vārdiem "Vieglā automobiļa speciālās pielāgošanas".
Piedāvātā redakcija
9. Vieglā automobiļa speciālās pielāgošanas un pabalsta saņemšanas transporta izdevumu kompensēšanai medicīnisko indikāciju ekspertīzei