Atzinums

Projekta ID
23-TA-2064
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
05.09.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Nepieciešams precizēt MK rīkojuma projekta 2.punktu, skaitļa “217 539” vietā lietojot skaitli “372 143”.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Nepieciešams anotācijas 1.1.apakšsadaļas “Pamatojums” punktu “Apraksts” papildināt ar norādi uz Publisko aģentūru likuma 13.panta ceturto daļu.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Nepieciešams precizēt anotācijas 1.3.apakšsadaļas “Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi” punktā “Pašreizējā situācija” sniegto informāciju, ņemot vērā, ka ar MK 18.08.2023. rīkojumu  Nr.523 “Par Zāļu valsts aģentūras 2023.gada budžeta apstiprināšanu” ir apstiprināti izdevumi 7 535 607 euro apmērā (tai skaitā izdevumu finansēšanai novirzot maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu uz 2023. gada 1. janvāri 1 414 393 euro apmērā). 
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Nepieciešams precizēt anotācijas 3.sadaļas “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem” 1., 2., 3.punktu un 1.1., 2.1., 3.1.apakšpunktu, norādot ailē “saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam” un ailēs “saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru” finansējumu, kas plānots Veselības ministrijas budžetā saistībā ar Zāļu valsts aģentūras īstenojamiem pasākumiem. Attiecīgi nepieciešams precizēt anotācijas 3.sadaļas 6.punktu.
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Nepieciešams redakcionāli precizēt MK sēdes protokollēmuma projekta 3.punktu, norādot, ka Zāļu valsts aģentūras neizmantotais 2022.gada maksas pakalpojumu līdzekļu atlikums uz 2023. gada 1. janvāri 217 539 euro apmērā novirzāms uz Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammām.
 
Piedāvātā redakcija
-