Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
23-TA-2038
Atzinuma sniedzējs
Ārlietu ministrija
Atzinums iesniegts
24.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Informatīvā ziņojumā saīsinājumu LR mainīt uz Latvijas Republika.

Dienaskārtība 2030 rakstīt bez pēdiņām.

Dzēst paragrāfu “Mijiedarbība starp apņemšanās labas pārvaldības, zinātnes, tehnoloģiju, inovāciju un digitalizācijas, kā arī OAP un atbalsts mieram jomās ne tikai mazinās nevienlīdzību un nabadzību, un pozitīvi ietekmēs klimata pārmaiņas, bet jomu kopums būs dzinējs ekonomikas transformācijai Latvijā un pasaulē, un instruments pārējo ANO IAM iekļauto rezultātu sasniegšanai”.

Labot teikumu par ĀM finansējuma pieaugumu: Ārlietu ministrijas pārvaldītā divpusējā attīstības sadarbības finansējuma pieaugums naudas izteiksmē 2023. gadā ir trīskāršots salīdzinājumā ar 2021. gadu un turpinās pieaugt.
Piedāvātā redakcija
Ārlietu ministrijas pārvaldītais attīstības sadarbības politikas finansējums 2023. gadā ir trīskāršots salīdzinājumā ar 2021. gadu un turpina pieaugt.