Atzinums

Projekta ID
23-TA-2075
Atzinuma sniedzējs
Labklājības ministrija
Atzinums iesniegts
27.11.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
7.5. Cita informācija
Iebildums
Lūdzam papildināt sadaļu ar norādi par ietekmi uz tām iestādēm, kuru funkcijās ietilpst uzraudzība vai citas darbības jautājumos, kas skar Digitālo pakalpojumu aktu, un kurām būs jāsniedz atzinums Patērētāju tiesību aizsardzības centram. Vēršam uzmanību, ka pienākumu apjoms pieaugs ne tikai PTAC, bet arī šīm iestādēm, lai arī šobrīd to nav iespējams precīzi noteikt.
Piedāvātā redakcija
-