Atzinums

Projekta ID
2021-TA-1693
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība
Atzinums iesniegts
09.03.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots
Atzinuma dokumenti

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Tomēr Projektam tā pašreizējā redakcijā joprojām ir viens būtisks trūkums.
Konkrēti, Projekta sadaļas “4. RĪCĪBAS VIRZIENS: CILVĒKRESURSU NODROŠINĀJUMS UN PRASMJU PILNVEIDE” uzdevumi neparedz konkurētspējīgas darba samaksas nodrošināšanu veselības nozares darbiniekiem.
Ņemot to vērā, LVSADA nevar atbalstīt tālāku Projekta virzību. Lai minēto trūkumu novērstu un tādējādi būtiski uzlabotu Projekta kvalitāti, LVSADA izvirza zemāk minēto priekšlikumu:
Projekta sadaļas “4. RĪCĪBAS VIRZIENS: CILVĒKRESURSU NODROŠINĀJUMS UN PRASMJU PILNVEIDE” uzdevumiem (48. lpp.) pievienot uzdevumu Nr. 4.4. sekojošā redakcijā: “Uzlabot veselības nozares darbinieku darba samaksas konkurētspēju tautsaimniecībā.; Izpildes termiņš (gads) – 2021. – 2027.; Atbildīgā institūcija – VM; Līdzatbildīgās institūcijas – FM; Sasaiste ar politikas rezultātu un rezultatīvo rādītāju – PR: 11./ RR: 11.2., 11.3., 11.4., 11.5. PR: 12./ RR: 12.1., 12.2., 12.3., 12.4. PR: 13./ RR: 13.1., 13.5., 13.6. PR 14. / RR: 14.1., 14.2., 14.3. PR 17. / RR: 17.1., 17.2., 17.3., 17.5.; Sasaiste ar NAP2027 uzdevumu – [68., 69., 70., 71.]
Piedāvātā redakcija
-