Atzinums

Projekta ID
22-TA-2705
Atzinuma sniedzējs
Labklājības ministrija
Atzinums iesniegts
09.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Daudzīvokļu ēku dzīvokļos gaisa temperatūra var atšķirties par vairākiem grādiem.Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju, kā tiks noteikts, ka temperatūra atbilst un nav mazāka par 19 grādiem. Tātad, vai temperatūra tiks vērtēta dzīvojamās mājas gala, pirmā vai pēdējā stāva dzīvokļos vai ēkas vidū esošajos dzīvokļos.
Lūdzam papildināt anotāciju ar šadu informāciju:
1) kā tik zemas temperaturas uzturēšana ietekmēs dzīvojamās mājas uzturēšanu (fizisku saglabāšanu) visā tās ekspluatācijas laikā, lai nepieļautu apdraudējuma iestāšanos, piemēram, pelējuma rašanos uc.;
2) kā tik zemas temperatūras uzturēšana ietekmēs situmenerģijas patēriņu valstī, ja iedzīvotāji, lai uzturētu siltumu telpās, ieslēgs, piemēram, elektriskos sildītājus vai tml. ierīces;
3) kā tik zema temperatūra telpās ietekmēs bērnu (jo īpaši zīdaiņu) un senioru, kā arī personu ar invaliditāti veselību un labsajūtu, kā arī kādas sekas tas atstās uz valsts budžetu kopumā, ja šie cilvēki biežāk slimos un viņu veselība pasliktināsies.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Daudzdzīvokļu māju dzīvokļos temperatūras starpība var sasniegt pat 4-5 grādus. Tādējādi, ja maksimālā temperatūra būs noteikta 19 grādi, tad, piemēram, ēkas gala, pirmo un pēdējo stāvu dzīvokļos temperatūra būs ne vairāk kā 14-15 grādi. Ņemot vērā minēto, lūdzam normu izteikt šādā redakcijā.
Piedāvātā redakcija
Laika periodā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim dzīvojamās mājas pārvaldītājs nodrošina atbilstošus apkures sistēmas iestatījumus, lai apkures sezonas laikā ikvienā dzīvojamās mājas dzīvojamo telpu grupā gaisa temperatūra nav mazāka par  19 °C,  ja dzīvojamās mājas kopīpašnieki vai dzīvokļu īpašumu mājā — dzīvokļa īpašnieki nav lēmuši citādi
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
MK noteikumi izdoti uz Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6. panta piektajā daļā dotā deleģējuma, kas nosaka, ka Ministru kabinets izdod noteikumus par šā panta otrās daļas 1. punkta "a" un "d" apakšpunktā minētajām obligāti veicamajām dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbībām, kā arī par kārtību, kādā tiek plānotas un organizētas ar dzīvojamās mājas renovāciju un rekonstrukciju saistītās darbības. Šo Ministru kabineta noteikumu prasības neattiecas uz viendzīvokļa mājām.
Saskaņā ar 6. panta otrās daļas 1. punkta  "a" un "d"apakšpunktu MK ir deleģējums noteikt dzīvojamās mājas sanitārās apkopes prasības un kārtību un darbības, kas saistītas ar dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu,
Lūdzam izvērtēt, vai grozījumi atbilst likumā dotajam deleģējumam.
Piedāvātā redakcija
-