Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID
23-TA-1987
Atzinuma sniedzējs
Labklājības ministrija
Atzinums iesniegts
08.09.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Lūdzu papildināt valsts pētījumu programmas uzdevumus ar:
1) novērtējuma veikšanu par plašsaziņas līdzekļu un mediju satura ietekmi uz stereotipu, aizspriedumu un diskriminējošas attieksmes izplatības sekmēšanu, pilsoniskās sabiedrības iespējām ierobežot šāda satura izplatību, ētikas principu faktisko ievērošanu un to ievērošanas sekmēšanu publicējamā saturā;
2) sabiedrības saliedētības veicinošo un kavējošo faktoru analīzi, tostarp, valsts, pašvaldību, uzņēmēju, sabiedrisko organizāciju, pašas sabiedrības iespējām stiprināt savstarpējo uzticēšanos, līdzdarboties dažādu sabiedrības grupu iekļaušanā, mazināt pasivitāti lēmumu pieņemšanā.
Piedāvātā redakcija
-