Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
21-TA-353
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija
Atzinums iesniegts
15.02.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots bez iebildumiem un priekšlikumiem