Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
22-TA-1803
Atzinuma sniedzējs
Ekonomikas ministrija
Atzinums iesniegts
23.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Konceptuālā ziņojuma projekts
Priekšlikums
Ekonomikas ministrija norāda, ka, lai veicinātu godīgu konkurenci farmācijas tirgū un nodrošinātu taisnīgu un ekonomiski pamatotu zāļu cenu politiku, panākot, ka Latvijas pacientiem medikamenti kļūtu lētāki un tiktu sekmēta to pieejamība, 2019.gada 15.maijā ekonomikas ministrs R.Nemiro izveidoja darba grupu, kuras sastāvā bija eksperti no Ekonomikas ministrijas, Konkurences padomes un Patērētāju tiesību aizsardzības centra. Darba grupas ziņojums nacionālās farmācijas politikas ekonomisko aspektu izpētei tika publicēts Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē 2019.gada 28.novembrī, kurā tika apkopota informācija par veikto tirgus izpēti, gūtajiem secinājumiem, kā arī piedāvātajiem rīcības virzieniem. Ziņojums tika izstrādāts, lai veicinātu godīgu konkurenci farmācijas tirgū un nodrošinātu taisnīgu un ekonomiski pamatotu zāļu cenu politiku. Ziņojums šobrīd vairs nav pieejams publiski, taču tika nosūtīts arī Veselības ministrijai pēc tā sagatavošanas.
Ņemot vērā minēto, aicinām Veselības ministriju izvērtēt šādus priekšlikumus, kas tika iekļauti Ekonomikas ministrijas ziņojumā un nav zaudējuši aktualitāti un varētu ietekmēt zāļu finansiālo pieejamību.
Lai zāles padarītu pieejamākas iedzīvotājiem, ir nepieciešams padarīt caurspīdīgāku zāļu apriti Latvijā, izveidojot caurspīdīgu zāļu pasūtīšanas sistēmu, regulējot procesu, kā aptiekas iesniedz zāļu piegādes pieprasījumus zāļu lieltirgotavām un kā zāļu lieltirgotavas sniedz atbildi uz šādiem pieprasījumiem, kā arī kontrolēt zāļu krājumu un izvešanas riska balansu.
Par spīti tam, ka ražotāju piedāvātās zāļu cenas vidēji ir vienas no zemākajām, tās patērētājiem izmaksā dārgāk, nekā kaimiņvalstīs. Kā vienu no iemesliem var minēt arī tirgus koncentrāciju, jo savstarpējā konkurence ir samazinājusies aptieku skaitam kopumā nemainoties.
Tāpat arī šobrīd netiek paredzēts, ka tirgus spēlētājiem būtu jābūt līdzvērtīgiem nosacījumiem tirgū. Tāpēc būtu jāapdomā, vai varētu paredzēt, ka ražotājiem, kuru medikamenti ir iekļauti Latvijas Republikas zāļu reģistrā, būtu jādeklarē standarta līgumus ar lieltirgotavām Zāļu valsts aģentūrā, lai nodrošinātu nediskriminējošus līguma nosacījums tirgū. Vienlaikus jāizvērtē, vai ražotājam nevajadzētu aizliegt dot papildus atlaides vai apmaksāt mārketinga pasākumus, kuri nav paredzēti standarta līgumā un nav attiecināmi uz visiem tirgus dalībniekiem. Kā arī, vai ražotāji vispār drīkstētu atteikt slēgt līgumu ar lieltirgotavām, kuras izpilda vispārējos līguma nosacījumus.
Saistībā ar mārketinga programmas dalībniekiem jānorāda, ka, ņemot vērā franšīzes tīklu veidošanos pastāvošās tendences, kas pēc savas būtības nav slikta, jo nodrošina vienotas mārketinga kampaņas un aptieku izmaksu optimizēšanu, kura neregulēta tirgus situācijā nodrošinātu zemāku cenu patērētājiem, tas tomēr būtiski pasliktina patērētāju izvēles iespēju, kā arī samazina konkurences spiedienu uz cenu.
 
Piedāvātā redakcija
-