Atzinums

Projekta ID
21-TA-302
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Lielo pilsētu asociācija
Atzinums iesniegts
27.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
2.3. Rīgas statistiskais reģions:
Priekšlikums
Saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu, Latvijā ir izveidoti pieci plānošanas reģioni – Kurzemes plānošanas reģions, Latgales plānošanas reģions, Rīgas plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions un Zemgales plānošanas reģions. Plānošanas reģiona teritorijas nosaka Ministru kabineta 2021. gada  22. jūnija noteikumi Nr. 418 "Noteikumi par plānošanas reģiona teritorijām”.

Rīgas plānošanas reģiona teritorijā ietilpst republikas nozīmes pilsētas Rīga un Jūrmala, kā arī 7 novadi – Ādažu, Mārupes, Ķekavas, Olaines, Salaspils, Ropažu un Siguldas.

Rīgas plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumenti ir saistoši arī Jūrmalas valstspilsētai, kur tiek iekļautas arī statistikas mērvienības un attīstība plānošanas reģiona ietvaros, salīdzinot ar citiem plānošanas reģioniem.

Tādēļ lūdzam statistiskos reģionus veidot pēc plānošanas reģionu teritorijām, lai veicot datu analīzi un salīdzināšanu, būtu pieejami dati par konkrētajām valstspilsētām un novadiem. Pievienot Rīgas statistiskā reģiona datus ir iespējams, taču izdalīt pārējos novadus no kopuma nav iespējams.

Un attiecīgi arī atspoguļot pārējos statistikas reģionus atbilstoši plānošanas reģioniem.
Piedāvātā redakcija

2.3. Rīgas statistiskais reģions:
2.3.1. Rīga;

2.4. Pierīgas statistiskais reģions:
2.4.1. Jūrmala;
2.4.2. Ādažu novads;
2.4.3. Ķekavas novads;
2.4.4. Mārupes novads;
2.4.5. Olaines novads;
2.4.6. Ropažu novads;
2.4.7. Salaspils novads;
2.4.8. Siguldas novads;