Atzinums

Projekta ID
21-TA-976
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
29.03.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam punktā “Cita informācija” norādīt, ka likumprojekta īstenošana tiks nodrošināta likumprojekta izpildē iesaistīto institūciju esošo budžeta līdzekļu ietvaros
Piedāvātā redakcija
-