Atzinums

Projekta ID
23-TA-2277
Atzinuma sniedzējs
Biedrība "Fintech Latvija Asociācija"
Atzinums iesniegts
27.09.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Lūdzu, skatīt iebildumus, kas norādīti likumprojekta anotācijas "mērķis" sadaļā.
Piedāvātā redakcija
3. Papildināt likumu ar 4.1 pantu šādā redakcijā:
“4.1pants. Nodokļa maksājumi kredītiestādēm par pirmstaksācijas gadā gūto peļņu".
(1) Neatkarīgi no šā likuma 4.panta otrās daļas 1.punkta noteikumiem, kredītiestādes maksā uzņēmumu ienākuma nodokli par pirmstaksācijas gadā gūto peļņu.

(2) Kredītiestādes vienlaicīgi ar uzņēmuma gada pārskatu par pirmstaksācijas gadu, bet ne vēlāk kā līdz taksācijas gada 1.aprīlim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam nodokļa aprēķinu (brīvā formā) par pirmstaksācijas gadu.

(3) Nodokļa aprēķinā par pirmstaksācijas gadu iekļauj šādu informāciju:
1) taksācijas gads par kuru tiek veikts nodokļa aprēķins;
2) pirmstaksācijas gada peļņas vai zaudējumu aprēķina summa, pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas;
3) bilancē uzrādītā iepriekšējo pārskata gadu zaudējumu summa;
4) pirmstaksācijas gada un iepriekšējo taksācijas gadu (sākot ar 2018.gadu) peļņas vai zaudējumu aprēķinā norādīto dividenžu summa, kurai ir tiesības piemērot šā likuma 6.pantā noteikto nodokļa atbrīvojumu;
5) pirmstaksācijas gada un iepriekšējo taksācijas gadu (sākot ar 2018.gadu) peļņas vai zaudējumu aprēķinā norādītā ienākuma summa no tiešās līdzdalības akciju atsavināšanas, kurai ir tiesības piemērot šā likuma 13.pantā noteikto nodokļa atbrīvojumu;
6) ar nodokli apliekamās bāzes summa, kas aprēķināta no šīs daļas 2.punktā minētās summas atņemot 3., 4. un 5.punktā minētās summas;
7) nodokļa summa, kas aprēķināta 6.punktā noteiktajai summai piemērojot 20 procentu likmi;
8) ārvalstīs samaksātais nodoklis, par kuru nodokļa maksātājs ir tiesīgs samazināt budžetā maksājamo nodokli, atbilstoši šī likuma 15.pantam;
9) pirmstaksācijas gadā aprēķinātais nodoklis par ārkārtas dividendēm;
10) šīs daļas 7.punktā aprēķinātā nodokļa summa, kas samazināta par nodokļa summām, kas norādītas šīs daļas 8. un 9. punktā..
(4) Šā panta trešās daļas 10.punktā aprēķināto nodokļa summu iemaksā vienotajā nodokļu kontā līdz nākošā mēneša, kurā atbilstoši šā panta otrajai daļai bija jāiesniedz nodokļa aprēķins, 23. datumam.