Atzinums

Projekta ID
2021-TA-1693
Atzinuma sniedzējs
Izglītības un zinātnes ministrija
Atzinums iesniegts
17.03.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
4.2.1. Uzdevums - – Iezīmēts IZM AF finansējums 12 M EUR apmērā gan no augsta līmeņa digitālajām prasmēm, gan no AI konsolidācijas un izcilības finansējums. Ir sniegta atruna, ka "uzdevuma izpildei norādītais finansējums var tikt  precizēts detalizētas investīciju ieviešanas izstrādes laikā."
Piedāvātā redakcija
Ir jālabo, uz “norādītais finansējums tiks precizēts detalizētas investīciju ieviešanas izstrādes laikā”, jo arī AF ietvaros šādam mērķim un RSU nav iezīmēts finansējums. Nav informācijas par to, kā veidojas norādītais finansējuma apmērs.
2.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
4.2.5.uzdevums "Veicināt investīciju piesaisti studiju vides attīstībai, tostarp infrastruktūras un aprīkojuma modernizācijai RSU un RSU SKMK." kur pašlaik iezīmēts ERAF 2021-2027 finansējums 9.86 M EUR apmērā, norādot, ka finansējums tiks piešķirts atklātas projektu atlases veidā, negarantējot finansējumu uzdevuma izpildei.
Nav informācijas par to kā veidojas norādītais finansējuma apmērs. Par uzdevuma izpildi atbildīgā IZM.
Lūdzu pievienot informāciju, kā šis finansējums veidojas.
Piedāvātā redakcija
Lūdzu pievienot informāciju, kā šis finansējums veidojas.