Atzinums

Projekta ID
24-TA-466
Atzinuma sniedzējs
Ārlietu ministrija
Atzinums iesniegts
01.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma konsolidētā versija
Priekšlikums
Mainīt atbildīgo amatpersonu.
Piedāvātā redakcija
E. Skuja - Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Azerbaidžānas Republikā;
2.
Rīkojuma konsolidētā versija
Priekšlikums
Mainīt atbildīgo amatpersonu.
Piedāvātā redakcija
K. Krumholcs − Ārlietu ministrijas Pirmā divpusējo attiecību departamenta Austrumeiropas un Centrālāzijas valstu nodaļas vadītājs;
3.
Rīkojuma konsolidētā versija
Priekšlikums
Mainīt atbildīgo amatpersonu.
Piedāvātā redakcija
A. Kārkliņa-Lurope – Ārlietu ministrijas Ārējās tirdzniecības un ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas departamenta Ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas nodaļas vadītāja vietniece;