Atzinums

Projekta ID
21-TA-1290
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
22.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 4. februāra noteikumos Nr. 78 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma""" (turpmāk – projekts) sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojuma (turpmāk – anotācija) 3. sadaļā ir norādīts, ka projekts tiks iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaikus ar Ministru kabineta rīkojuma projektu "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra rīkojumā Nr. 769 "Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.-2021. gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu"" un Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par apropriācijas pārdali" (turpmāk – saistītie projekti).
Vēršam uzmanību, ka projektā un saistītajos projektos ietvertajam regulējumam ir jāstājas spēkā vienlaicīgi. Savukārt projekta un saistīto projektu virzīšana izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaicīgi automātiski nenodrošina, ka tie stāsies spēkā vienlaicīgi. Ņemot vērā minēto, lūdzam papildināt projektu ar spēkā stāšanās noteikumu, kas saskaņots ar saistīto projektu spēkā stāšanās noteikumiem.
Vienlaikus lūdzam precizēt anotācijā ietverto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
No anotācijas 1. sadaļā ietvertās informācijas izriet, ka projekta 1. punktā paredzētais grozījums Ministru kabineta 2021. gada 4. februāra noteikumu Nr. 78 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim" (turpmāk – noteikumi) 12. punktā ir izstrādāts atbilstoši likumprojekta "Par valsts budžetu 2022. gadam" (Saeimas reģ. Nr. 1195/Lp13) 39. pantā ietvertajam regulējumam. Vēršam uzmanību uz to, ka likumprojekts "Par valsts budžetu 2022. gadam" (Saeimas reģ. Nr. 1195/Lp13) vēl nav pieņemts. Līdz ar to nav iespējams izvērtēt projekta 1. punktā paredzētajā noteikumu 12. punktā ietvertā regulējuma atbilstību likumprojekta "Par valsts budžetu 2022. gadam" (Saeimas reģ. Nr. 1195/Lp13) 39. pantā ietvertajam regulējumam.
Papildus vēršam uzmanību uz to, ka noteikumos paredzētais regulējums attiecas uz laika periodu līdz 2021. gada 31. decembrim. Savukārt projekta 1. punktā paredzētajā noteikumu 12. punktā ietvertais regulējums attiecas uz laika periodu pēc 2021. gada 31. decembra.
Ievērojot minēto, lūdzam izvērtēt projekta 1. punktā paredzētajā noteikumu 12. punktā ietverto regulējumu un anotācijas 1. sadaļā ietverto informāciju un nepieciešamības gadījumā to precizēt, kā arī virzīt projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc likumprojekta "Par valsts budžetu 2022. gadam" (Saeimas reģ. Nr. 1195/Lp13) pieņemšanas.
 
Piedāvātā redakcija
-