Atzinums

Projekta ID
24-TA-768
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
12.04.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Ņemot vērā MK sēdes protokollēmuma projekta 3. un 5.punktā paredzēto, nepieciešams precizēt anotācijas 1.1.sadaļas “Pamatojums” punktu “Apraksts”, sniedzot atsauci uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta 13.¹ daļas 1.punktu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Priekšlikums
Nepieciešams precizēt anotācijas 1.2.sadaļas “Mērķis” punktu “Mērķa apraksts”, norādot informāciju par tām izmaiņām, kas veidojas rīkojuma projektam attiecībā pret šobrīd apstiprināto Zāļu valsts aģentūras budžetu 2024.gadam.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Nepieciešams precizēt anotācijas 3.sadaļas 6.punktu, tajā norādot informāciju tikai par finansējumu, kas skar Veselības ministrijas budžetu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Nepieciešams precizēt MK sēdes protokollēmuma projekta 3.punktu, vārdus un ciparus “21 102 euro apmērā” papildinot ar vārdiem “tiek novirzīts”.
Piedāvātā redakcija
-