Atzinums

Projekta ID
22-TA-2565
Atzinuma sniedzējs
Labklājības ministrija
Atzinums iesniegts
02.11.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Noteikumu projekta 52. un 53. punktā ir noteikts, ka avansa maksājums finansējuma saņēmējam nav paredzēts un finansējuma saņēmējs projektu īsteno un priekšfinansē par privātajiem līdzekļiem. Vēršam uzmanību, ka var rasties situācija, ka projekta iesniedzējs atbilst noteikumu projekta 15.un 16.punktā minētajiem kritērijiem, tomēr projekta iesniedzēja rīcībā nav pietiekami finanšu līdzekļi, lai priekšfinansētu siltumapgādes sistēmas uzlabošanu. Šāda situācija rada nevienlīdzīgu pieeju pakalpojumam (atbalsta 
saņemšanai) un visbiežāk tādā situācijā ir sociālās/nabadzības un mājokļa atstumtības riskam pakļautie iedzīvotāji (bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni; personas ar invaliditāti; personas pēc ieslodzījuma; starptautiskās aizsardzības saņēmēji, patvēruma meklētāji, bēgļi;  trūcīgi un maznodrošināti vientuļie pensionāri; romi; iedzīvotāji ar vidēji zemiem ienākumiem (kuri nav trūcīgi vai maznodrošināti), kuriem nepietiekamo un zemo ienākumu dēļ nav pieejami arī bankas aizdevumi, lai priekšfinansētu siltumapgādes sistēmas uzlabošanai nepieciešamās jaunās apkures iekārtas.

Aicinām paredzēt projekta iesniedzējiem iespēju saņemt avansa maksājumu siltumapgādes sistēmas uzlabošanai, lai arī trūcīgākiem iedzīvotājiem, tostarp personām ar invaliditāti, pensionāriem, strādājošiem ar zemiem ienākumiem  būtu iespēja saņemt atbalstu siltumapgādes sistēmu uzlabošanai. 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju
Priekšlikums
Noteikumu projekta 52. un 53. punktā ir noteikts, ka avansa maksājums finansējuma saņēmējam nav paredzēts un finansējuma saņēmējs projektu īsteno un priekšfinansē par privātajiem līdzekļiem. Vēršam uzmanību, ka var rasties situācija, ka projekta iesniedzējs atbilst noteikumu projekta 15.un 16.punktā minētajiem kritērijiem, tomēr projekta iesniedzēja rīcībā nav pietiekami finanšu līdzekļi, lai priekšfinansētu siltumapgādes sistēmas uzlabošanu. Šāda situācija rada nevienlīdzīgu pieeju pakalpojumam (atbalsta saņemšanai) un visbiežāk tādā situācijā ir sociālās/nabadzības un mājokļa atstumtības riskam pakļautie iedzīvotāji (bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni; personas ar invaliditāti; personas pēc ieslodzījuma; starptautiskās aizsardzības saņēmēji, patvēruma meklētāji, bēgļi;  trūcīgi un maznodrošināti vientuļie pensionāri; romi; iedzīvotāji ar vidēji zemiem ienākumiem (kuri nav trūcīgi vai maznodrošināti), kuriem nepietiekamo un zemo ienākumu dēļ nav pieejami arī bankas aizdevumi, lai priekšfinansētu siltumapgādes sistēmas uzlabošanai nepieciešamās jaunās apkures iekārtas.

Aicinām papildināt sadaļu ar pasākuma ietekmes novērtējumu uz sociālās/nabadzības un mājokļa atstumtības riskam pakļautiem iedzīvotājiem un nevienlīdzīgu pieeju pakalpojumam un kā šo nevienlīdzību paredzēts novērst. 
Piedāvātā redakcija
-